Open post
พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดที่ความคุ้มค่า เอาไปใช้คุณประโยชน์ต่อได้

พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความระลึกถึงรูปแบบใหม่ที่ หรีด ณ วัด พึงใจพรีเซนเทชั่น เป็นการออกแบบโดยการนำข้าวของเครื่องใช้อย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้รากฐานในชีวิตทุกคนมาปรับใช้แล้วก็พัฒนาให้กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่ย่อยสลายยาก แล้วก็ด้านคุณภาพชีวิต เนื่องจากเมื่อเสร็จสมบูรณ์พิธีสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด ผู้ที่ขาดแคลน หรือผู้ที่ปรารถนาต่อได้เช่นกัน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อนของพวกเรา มีให้ทุกท่านเลือกถึง 8 แบบอย่าง แต่ละแบบถูกประดับด้วยช้อนกลางสแตนเลสอย่างดี จำนวน 40 คัน งาม ล้ำยุค เป็นผู้แทนแสดงความระลึกถึงผู้ตายได้อย่างสมเกียรติทีเดียว

พวงหรีดช้อน

Scroll to top