Open post
พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาวแม้ลูกค้าต้องการให้พวกเราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จ.ลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ ได้โปรดกรุณาจ่ายเงินก่อน 15.00 น. ดังนี้จึงควรจ่ายเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาจัดส่ง แม้ไม่ถูกข้อจำกัดข้างต้น ทางพวกเราบางทีอาจจะทำงานจัดส่งในวันทำการต่อไปสำหรับในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า แล้วก็บริการ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้าหากมี)ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด ได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพซึ่งสามารถติดต่อได้ ให้แก่พวกเราด้วย เพื่อทางพวกเราจะได้ตรวจดูเส้นทางแล้วก็ยืนยันการจัดส่งกับทางคนรับได้อย่างแม่นยำ อนึ่งทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการปรับปรุงแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ด้วยเหตุนี้ทางลูกค้าจึงควรตรวจดูข้อความป้ายหรีด แล้วก็สถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ ได้โปรดกรุณาให้ข้อมูลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคนรับซึ่งสามารถติดต่อได้ พวกเราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี แล้วก็ทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการปรับปรุงแก้ไขข้อความภายหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีสำหรับในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แล้วก็พวงหรีดนั้น แม้สถานที่จัดส่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ไกลห่าง อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีค่าพาหนะเสริมเติมสำหรับในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แล้วก็พวงหรีดนั้น ลูกค้าจึงควรตรวจดูสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน แม้ข้อมูลสถานที่จัดส่งบกพร่อง ทางพวกเราจะปัดความรับผิดชอบความย่ำแย่อะไรก็แล้วแต่ทั้งสิ้น

พวงหรีดงาว

Scroll to top